V košíku:
Vína za nejlepší ceny a s dopravou zdarma

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Kupmeto CZ spol. s r.o.
Lesov 4E
Sadov u Karlových Varů
36001
IČO: 26321548
DIČ: CZ26321548

Kontaktní osoba: Jitka Komínková
péče o zákazníky
info@kupmeto.cz
775060051 nebo 353449954

Definice obchodu:

Společnost Kupmeto CZ spol. s r.o. nabízí prostřednictvím svých internetových stránek www.vinoutlet.cz část svého portfolia vín a doplňků s vínem spojených k prodeji prostřednictvím internetové objednávky. Společnost Kupmeto CZ spol. s r.o. je dodavatelem zboží pro e-shop www.vinoutlet.cz . Tyto obchodní a cenové podmínky nejsou předmětem diskuze a jednání.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 1. Podáním objednávky na stránce www.vinoutlet.cz kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.vinoutlet.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Ročníky slouží pouze k informačnímu charakteru a nejsou považovány za přesný popis konkrétního vína. To znamená, že nebudou brány v úvahu reklamace na změnu ročníků jako záměny objednaného vína. Tato pravidlo je reakcí na plynulé nahrazování ročníků jednotlivými vinaři bez předešlého upozornění u standardní a střední kategorie vín. Je potřeba zmínit jen minimální kvalitativní odchylky u těchto vín.
 8. Minimální výše objednávky není stanovená.
 9. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 10. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v praxi se jedná o maximálně 2 pracovní dny. V případě, že je vyprodán předem stanovený počet sad či lahví vína, není možné dále objednávat a na případné do-objednávky uskutečněné mimo systém e-shopu nemusí být brán ohled.
 11. Platební varianta je standardně nastavena jako dobírka – platba při převzetí zboží zaslaného přímo na adresu kupujícího. V případě vyzvednutí v našem vyzvedávacím místě v Praze (Bělohorská 67, Praha 6) je platební metoda úhrada v hotovosti na místě. Nelze platit platební kartou.
 12. Přepravné se neúčtuje. Náklady na přepravu vín jsou již přímo započítány do jejich ceny. V případě vyzvednutí v našem vyzvedávacím místě v Praze (Bělohorská 67, Praha 6) se z ceny sady odečítá 50,-Kč.
 13. Objednané množství a ceny

 14. Objednat vína je (pokud není uvedeno jinak) možné pouze v sadě 6ks.Ceny jsou uvedeny za 1 láhev a celou sadu (násobek počtu lahví v sadě). Jednotkové ceny jsou totožné při jakémkoliv objednaném množství sad či lahví – není možné požadovat žádné množstevní slevy.
 15. Reklamace

 16. Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené – pokud je to zřejmé již při doručení zásilky, nepřebírejte jí od zaměstnance přepravní služby a tuto zásilku odmítněte. Pokud závadu zjistíte až po ochodu pracovníka přepravní firmy či našeho zaměstnance prosím informujte nás neprodleně na telefonu 775060051 a poničené položky vám budou obratem zaslány. Vyhrazujeme si právo na vyzvednutí rozbitých či poničených lahví. Jako důkaz pro vymáhání škody po přepravci je naprosto dostačující také fotografie.
 17. V případě, že při konzumaci zjistíte, že je víno tzv. „korkové“ nebo-li, že se do vína uvolnili sloučeniny tzv. TCA a víno se stalo chuťově nepoživatelné, informujte nás a obratem Vám zašleme náhradní láhev čí vrátíme kupní cenu. V tomto případě je nutné takto vadné víno nám zaslat – buď na naši adresu či předat v našem vyzvedávacím místě v Praze. Akceptujeme odůvodněné reklamace jen lahví, v kterých zbývá alespoň 2/3 vína.
 18. Pro uznání reklamace z důvodu jiné vady vína je potřeba po celou dobu víno uchovávat: v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Navíc tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.
 19. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 20. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží.
 21. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 22. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena
  • vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 23. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 24. Závěrečná ustanovení

 25. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 26. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetové prodejně www.vinoutlet.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 27. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.